Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [23 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji środków transportu

Nieprawidłowość: Pojazdy jednostki: samochód osobowy, bus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosiarka samobieżna z pługiem odśnieżającym zostały zinwentaryzowane metodą weryfikacji z dokumentacją (dowodami nabycia), zamiast w drodze spisu z natury. Zmieniono metodę inwentaryzacji, mimo że zgodnie z wystawionymi zleceniami pracy i kartami drogowymi wszystkie pojazdy w dniu przeprowadzania inwentaryzacji, tj. 30 grudnia 2016 r., znajdowały się w garażu jednostki.