Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Zestaw testów kontrolnych. Zespół 8 „Fundusze rezerwy i wynik finansowy” po zmianach