Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Zestaw testów kontrolnych

Spis treści dodatku: e-ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. Salda kont - przeksięgowania roczne