Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Zestaw testów kontrolnych. Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja, inwentaryzacja