Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Zestaw testów kontrolnych

Spis treści dodatku: e-dodatek do PRB. Uzupełniona broszura MF dotycząca stosowania rozporządzenia z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej oraz planów kont