Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [22 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nierozliczenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie

Nieprawidłowość: W protokole z inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie zostały wymienione nazwy sześciu zadań będących w trakcie realizacji na dzień 31 grudnia 2016 r., o łącznej wartości 2 567 430 zł, które nie były ujęte w ewidencji na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Mimo to zespół weryfikacyjny stwierdził w protokole, że: Inwentaryzacja nie wykazała różnic, co zostało zatwierdzone bez żadnych uwag przez głównego księgowego i kierownika jednostki.