Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [11 / 25] >

Jak klasyfikować?

Koszty podróży związane wykonaniem umowy-zlecenia – paragraf 417 czy inny?

Pytanie: Dyrektor szkoły zawarł umowę-zlecenie z osobą z zewnątrz na przeprowadzenie warsztatów. W umowie tej znalazł się zapis o wypłacie wynagrodzenia, jak również zapis dotyczący zwrotu kosztów podróży na podstawie poniesionych przez tę osobę wydatków (bilety PKS). W jakim paragrafie należy ująć koszty podróży? Czy w tym samym co umowę-zlecenie?