Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [20 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Zmiana metody inwentaryzacji należności od kontrahentów

Nieprawidłowość: W samorządowym zakładzie budżetowym wszystkie należności zakładu wykazane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami” zostały zinwentaryzowane metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (rachunkami, fakturami, dowodami wpłaty, notami obciążeniowymi, notami odsetkowymi) i weryfikacji wartości tych składników, mimo że ponad 1/3 należności powinna zostać zinwentaryzowana metodą uzgodnienia sald z kontrahentami.