Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Informacja NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa

Na stronie internetowej NIK (www.nik.gov.pl) została opublikowana informacja o wynikach kontroli 11 jednostek budżetowych (w tym Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa) w zakresie wyceny i windykacji niepodatkowych należności Skarbu Państwa oraz należności z tytułu dochodów przekazywanych do Krajowego Funduszu Drogowego, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.