Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury – planowane zmiany ustaw

W roku 2018 planowane jest wejście w życie nowelizacji wielu ustaw mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, poprzez ujednolicenie przepisów prawa i zniesienie niektórych obowiązków. Zmiany te będą miały znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych (w tym państwowych i samorządowych organów podatkowych), w których zostaną zmienione zasady dokumentowania spraw i dokonywania rozliczeń.