Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [18 / 24] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Czy wydane zarządzenie dotyczące zasad ewidencjonowania wydatków strukturalnych wygasa, czy trzeba je uchylić?

Czy w związku z brakiem konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych po wejściu w życie zmian wynikających z ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) obowiązujące w jednostce zarządzenie z 2016 r. dotyczące zasad ewidencjonowania wydatków strukturalnych wygasa, czy trzeba je uchylić? Chodzi o: