Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [20 / 24] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Niestosowanie konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”

Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim niewyjaśnione wpływy należności budżetowych zaliczano zawsze do paragrafu 031 „Podatek od nieruchomości” – zakładano w tym celu nowe konto podatnika w ramach ewidencji pomocniczej do konta 221 „Należności budżetowe”, oznaczone dodatkowym symbolem NW (odpowiednio do osoby wpłacającej – albo w zbiorze kont osób prawnych, albo osób fizycznych). Po wyjaśnieniu przeznaczenia wpłaty była ona albo zwracana, albo przeksięgowywana na właściwy paragraf dochodów budżetowych. Na koniec 2016 r. łączne saldo niewyjaśnionych wpływów ujętych na kartotekach podatników oznaczonych symbolem NW wyniosło ponad 200 000 zł. Mimo to inwentaryzacja należności i zobowiązań wykazanych na koncie 221, przeprowadzona metodą