Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [6 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany w uofp – wyłączenia obowiązku uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej

Zakres zmian: Z dniem 17 sierpnia 2017 r. weszła w życie zmiana do uofp, wprowadzona ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537). Do uofp dodany został art. 3a, który