Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [18 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów

Nieprawidłowość: Na koncie 011 urzędu jednostki samorządu terytorialnego była ujęta wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych jednostce samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste. W księgach rachunkowych nie była ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów ani jego umorzenie. Prawidłowy sposób postępowania: Na koncie 011 "Środki trwałe" powinna być ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste jednostce samorządu terytorialnego (zgodnie z definicją środków trwałych zawartą w § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów...