Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [20 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe ewidencjonowanie i rozliczenie nakładów inwestycyjnych

Nieprawidłowość: W ewidencji analitycznej do konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” starostwa powiatowego na jednej karcie kontowej zaewidencjonowano nakłady poniesione na budowę dróg i parkingów w czterech różnych miejscowościach, budowanych kolejno w latach 2011–2017. Po zakończeniu ostatniej inwestycji całkowita wartość nakładów z tej kartoteki została przeniesiona na konto 011 „Środki trwałe” jako jeden obiekt inwentarzowy środków trwałych o nazwie „Polepszenie warunków komunikacyjnych”, o wartości początkowej 10 987 567 zł.