Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [11 / 23] >

Jak klasyfikować?

Opłata za udział w forum – paragraf 430 czy 470?

Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zryczałtowaną opłatę za udział w Forum Oświaty Samorządowej w III kwartale 2017 r.? Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”? Odpowiedź: Wydatek związany z ww. forum należy klasyfikować w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych", jeśli jego cele i program nie przewidują dokształcania lub doskonalenia. Natomiast jeśli celem forum jest podnoszenie kwalifikacji, to taki wydatek należałoby ująć w paragrafie 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami...