Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Zakres zmian: W dniu 25 lipca 2017 r. ogłoszono zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1426). Zasadniczo wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania sposobu składania sprawozdań drogą elektroniczną do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego