Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania

Planowana jest zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązująca samorządowe organy podatkowe (gminy, miasta, miasta na prawach powiatu) do sporządzania rocznych sprawozdań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Sprawozdania mają być sporządzane do 31 marca po zakończeniu roku podatkowego i przekazywane w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Podstawą sporządzania sprawozdań ma być ewidencja podatkowa, z której będzie się podawać informacje na temat: podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym...