Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [7 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany ustaw dotyczących podatków lokalnych – zasady opodatkowania przy współwłasności

Zakres zmian: Do ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych zostały wprowadzone zmiany dotyczące zasad opodatkowania gruntów rolnych, lasów oraz nieruchomości będących współwłasnością lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów (ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie