Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Zestaw testów kontrolnych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH

Testy są skonstruowane w taki sposób, że mogą być wykorzystane przez szeregowych pracowników jednostek – w celu samokontroli powierzonego im zakresu zadań, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych – w celu monitorowania prawidłowości pracy podległych im pracowników, oraz pracowników komórek kontroli wewnętrznej przy kontrolach przeprowadzanych na polecenie kierownika jednostki.