Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [8 / 22] >

Jak klasyfikować?

Naprawa kamery cyfrowej – paragraf 427 czy 430?

Pytanie: Mam dylemat. Czy naprawa kamery cyfrowej to remont? Generalnie, zgodnie z wyrokiem NSA z 25 listopada 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 787/97), za remont w potocznym tego słowa znaczeniu uznaje się całokształt czynności, których celem jest usunięcie stopniowego zużywania się środków trwałych, doprowadzenie do stanu gotowości technicznej w drodze usunięcia niedomagań i uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, a więc przywrócenie poprzedniego poziomu użyteczności. Wydaje mi się, że naprawa kamery to remont, a konkretnie usługi naprawcze, które należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”. Proszę o podpowiedź.