Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [1 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku

Zakres zmian: Od 7 kwietnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729). Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach