Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [24 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe ewidencjonowanie rozrachunków

Nieprawidłowość: Na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" urzędu gminy były zaewidencjonowane: rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON, rozrachunki z radnymi z tytułu wypłacanych im diet za posiedzenia rady gminy oraz diet z tytułu podróży służbowych, rozrachunki z osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą z tytułu nabycia przez nie nieruchomości gminnych. Prawidłowy sposób postępowania: Ewidencja rozrachunków powinna być prowadzona na właściwych kontach zespołu 2, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, w sposób określony w poz. 30, 38, 42 załącznika nr 3...