Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [22 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe

Nieprawidłowość : W jednostce zakupiono licencję na program komputerowy o wartości powyżej 3500 zł i w pełnej wartości ujęto na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartość początkowa tego oprogramowania była w kolejnych latach sukcesywnie powiększana o koszty jego aktualizacji.   Prawidłowy sposób