Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [22 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe

Nieprawidłowość: W jednostce zakupiono licencję na program komputerowy o wartości powyżej 3500 zł i w pełnej wartości ujęto na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne". Wartość początkowa tego oprogramowania była w kolejnych latach sukcesywnie powiększana o koszty jego aktualizacji. Prawidłowy sposób postępowania: Licencje na użytkowanie oprogramowania komputerowego, stanowiące wartości niematerialne i prawne, należy ujmować w księgach rachunkowych w wartości początkowej równej ich cenie nabycia (art. 3 ust. 2 pkt 14 i art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 2...