Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [16 / 25] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Wyrażenie zgody na cesję wierzytelności

Gmina wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę, który wnioskuje o zezwolenie na zawarcie umowy cesji wierzytelności. Co to jest cesja? Po co jest? Co daje wierzycielowi? Czy zawarcie umowy cesji wiąże się ze zmianą numeru rachunku w umowie? http://forum.infor.pl/topic/433324-cesja-%C2%A7/ Umowa cesji wierzytelności jest zawierana między wierzycielem, który zbywa wierzytelność wobec dłużnika, a osobą trzecią. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, w tym także wierzytelność, która w chwili podpisywania umowy jeszcze nie istnieje, pod warunkiem że istnieje stosunek prawny, z którego ta...