Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [20 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Niewłaściwa ewidencja odsetek naliczonych i niespłaconych

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że odsetki od należności, naliczone na koniec poszczególnych kwartałów, ujmuje się na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 290 „Odpisy