Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [8 / 21] >

JAK KLASYFIKOWAĆ?

Zwrot opłaty sądowej po zmianie klasyfikacji budżetowej – nowy paragraf 063, 064, 094 czy stary paragraf 097?

Pytanie: Czy zwrot opłaty sądowej w roku 2017, uiszczonej w roku ubiegłym wobec dłużnika ujmuje się w nowym paragrafie 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” czy 064 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” czy może jako zwrot wydatków w nowym paragrafie 094 „Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”?