Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [6 / 21] >

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW

Obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ przez samorządowy zakład budżetowy

Pytanie redakcji PRB: Samorządowy zakład budżetowy, który zajmuje się gospodarką nieruchomościami gminy, ma w swoich zasobach budynki Skarbu Państwa. Czy w związku z tym powinien składać sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a tym samym przekazywać dochody wygospodarowane z majątku Skarbu Państwa do gminy w celu odprowadzenia do budżetu państwa, czy może wypracowane dochody stanowią w całości przychody samorządowego zakładu budżetowego?