Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [2 / 21] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa – projekt zmian

Planowane zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa związane są z dostosowaniem jego przepisów do zmian wynikających z ustawy o KAS oraz ustawy zawierającej przepisy ją wprowadzające. Ustalają one nowe zasady: ● przekazywania odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym do obsługi finansowej dochodów budżetu środków europejskich, prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, które mają być przekazywane przez Ministra Finansów na dochody budżetu państwa w części budżetowej 19 –...