Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga księgowego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – powiązanie z ewidencją księgową

Zestawienie zmian w funduszu sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe podaje się w złotych i groszach. Termin złożenia jednostkowego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2016 r. upływa 31 marca 2017 r. Uwaga! Z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. wynika, że