Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji inwestycji

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowość: Według protokołu inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” w urzędzie miejskim wartość inwestycji o nazwie „Budowa drogi gminnej w X” wyniosła na koniec roku 2 900 786 zł i była zgodna z