Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji inwestycji

Nieprawidłowość: Według protokołu inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” w urzędzie miejskim wartość inwestycji o nazwie „Budowa drogi gminnej w X” wyniosła na koniec roku 2 900 786 zł i była zgodna z ewidencją księgową, mimo że według wydruku z konta analitycznego prowadzonego dla tej inwestycji wartość poniesionych nakładów wynosiła 3 024 067 zł. Różnica według wyjaśnień skarbnika wynikała z nakładów, które w minionych latach poniósł Zarząd Dróg Miejskich (ZDM – gminny zakład budżetowy)...