Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [4 / 22] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych dobiegają końca

10 lutego 2017 r. skierowano do Senatu projekt ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych. Nowelizacja ma dotyczyć ujednolicenia i usystematyzowania przepisów określających tryby i zasady udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych, przypadających budżetowi państwa i budżetom jednostek samorządu terytorialnego. Między innymi jej przedmiotem ma być: ● doprecyzowanie zakresu ulg przyznawanych z urzędu i na wniosek dłużników oraz przesłanek udzielania tych ulg, ● uzupełnienie przepisów w zakresie dopuszczalności udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną, ● zlikwidowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie...