Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 22] >

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI

Trzecia w 2017 r. zmiana klasyfikacji budżetowej i planowane kolejne

Zakres zmian: Z dniem 1 marca 2017 r. ma wejść w życie zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dotycząca aktualizacji nazewnictwa i treści objaśnień poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych, w związku z koniecznością dostosowania ich do rozwiązań wprowadzonych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. I. Planowane zmiany nazw rozdziałów: ● 75008 „Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi”, ● 75082 „Działalność Krajowej Informacji Skarbowej”, ●...