Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [3 / 32] >

Miesięczny przegląd nowości

Koniec okresu używania kas rejestrujących sprzed centralizacji w jednostkach organizacyjnych JST

Dnia 31 grudnia 2018 r. upływa termin, do którego jednostki organizacyjne JST mogły używać kas rejestrujących sprzedaż dla celów VAT wykorzystywanych przed centralizacją rozliczeń VAT (art. 8 ust. 1 ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 280).