Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [27 / 30] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.