Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2018 z 2018-10-14

dodaj do notatnika < [10 / 30] >

Wyjaśnienia urzędowe

Wyjaśnienia MF: Nadwyżka środków obrotowych w zakładach budżetowych w sprawozdaniu finansowym

W związku z nowym rozporządzeniem z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej proszę o wyjaśnienia odnośnie do sposobu ewidencji i prezentacji nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.