Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [20 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.