Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [25 / 26] >

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach

Wstęp Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy