Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [2 / 26] >

Miesięczny przegląd nowości

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Zakres regulacji: Dnia 13 lutego 2018 r. została ogłoszona ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357). Ustawą tą zmieniono przepisy ustaw: Kodeks pracy, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.