Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Zestaw testów kontrolnych. Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach

ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach

Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji aktywów trwałych na kontach zespołu 0 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.