Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [5 / 34] >

Miesięczny przegląd nowości

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT

Zakres zmian: Dnia 10 stycznia 2018 r. została opublikowana ustawa z 15 grudnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62). Ustawą tą zmieniono przepisy: ustawy o VAT, uor, uofp, Ordynacji podatkowej, ustawy o usługach płatniczych i Prawa bankowego w zakresie dotyczącym podatników VAT, a także jednostek sektora finansów publicznych obsługujących państwowe organy podatkowe w zakresie poboru tego podatku. Rozwiązania wprowadzone do tych ustaw mają na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT do budżetu państwa i zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku.