Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [4 / 34] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe zarządzenie w sprawie planów kont organów podatkowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów

Zakres zmian: Dnia 28 grudnia 2017 r. zostało opublikowane nowe zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z tego samego dnia w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz.Urz. Min. Rozw. i Fin. z 2017 r. poz. 272).