Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [14 / 17] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Zmiana metody inwentaryzacji zapasów magazynowych

Nieprawidłowość: Zapasy materiałów budowlanych znajdujące się w magazynie samorządowego zakładu budżetowego były inwentaryzowane raz na 2 lata metodą wyrywkowej weryfikacji (porównywano stan losowo wybranych zapasów z zapisami w kartotekach materiałowych prowadzonych w magazynie).