Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [4 / 17] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe sprawozdania organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Zakres zmian: Dnia 6 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2141). Nowelizacja nałożyła na gminne organy podatkowe obowiązek sporządzania nowego sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.