Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [21 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe dokumentowanie wyników spisu w arkuszach spisu z natury

Nieprawidłowość: W arkuszach spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie wykreślano wolnych pozycji i nie zamieszczano adnotacji o pozycji, na jakiej zakończono spis. Takim postępowaniem naruszono postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej jednostki.