Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [4 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu wykonywania budżetu państwa

Z dniem 26 października 2017 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 18 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1986).