Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [7 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej – projekt

15 listopada 2017 r. ukazał się projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 10 listopada 2017 r.). Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Przyjęto pilny tryb procesu legislacyjnego. Proponuje się, aby przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r. oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r.