Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [21 / 24] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nierozliczenie inwentaryzacji środków na rachunkach bankowych

Nieprawidłowość: Według potwierdzenia salda wystawionego przez bank powołany do obsługi bankowej gminy, stan środków na rachunku nr X (lokaty terminowej środków budżetowych) wynosił 503 254,06 zł, natomiast w księgach rachunkowych budżetu na 31 grudnia 2016 r. wynosił 500 000 zł. Nieprawidłowość powstała na skutek nieujęcia w ewidencji księgowej odsetek doliczonych do lokaty przez bank za okres od września do grudnia 2016 r. W dokumentacji z inwentaryzacji przeprowadzanej za 2016 r. w ogóle nie było wzmianki o przeprowadzeniu inwentaryzacji środków pieniężnych wykazanych w księgach rachunkowych budżetu (organu).