Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [19 / 24] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Niewykonanie obowiązków przez członków zespołu spisowego

Nieprawidłowość: Członkowie zespołu spisowego nie odbierali od osób odpowiedzialnych przed rozpoczęciem spisu z natury pisemnych oświadczeń potwierdzających, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu środków trwałych i pozostałych środków trwałych zostały ujęte w księdze inwentarzowej i przekazane do księgowości. Naruszone zatem zostały postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej.