Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [5 / 24] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Zakres zmian: Minister Rozwoju i Finansów wydał 13 września 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).