Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [4 / 24] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe zasady opłacania i rozliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Zakres zmian: Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1831), zmienione zostały zasady opłacania składek przez płatników oraz zasady ich rozliczania przez ZUS.