Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [19 / 27] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych miesiąca

Do kiedy prawidłowo należy zamknąć księgi rachunkowe miesiąca? Czy trzeba to zrobić do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, czy też można to zrobić tak jak stanowi polityka rachunkowości jednostki – do 15. dnia kolejnego miesiąca, kiedy jednostka musi wydrukować dziennik? Czy jeśli jednostka sporządza wydruki dziennika w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca, to po sporządzeniu sprawozdań miesięcznych, a przed sporządzeniem wydruków dziennika, można jeszcze skorygować zapisy w księgach niezamkniętego miesiąca bez użycia dowodu korygującego (np. coś, co nie wpływa na zmianę danych w sprawozdaniach)? Czy może jednak lepiej wprowadzać poprawki po sporządzeniu sprawozdań budżetowych na podstawie dowodu korygującego (PK – „Polecenie księgowania” lub noty