Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [25 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Zastosowanie niewłaściwej metody inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nieprawidłowość: W urzędzie gminy przeprowadzono inwentaryzację niezgodnie z przepisami, ponieważ zastosowano niewłaściwą metodę – grunty, prawo wieczystego użytkowania, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wartości niematerialne i prawne (licencje na użytkowanie programów komputerowych) zinwentaryzowano w drodze spisu z natury zamiast w drodze weryfikacji z dokumentami księgowymi.